การจัดการเรื่องร้องเรียน 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติานหรือการให้บริการ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565-ไตรมาสที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1qkqYZcvEcUZC4HWhOkSeKviqv4MMBnG6/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล-รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565-ไตรมาสที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1Vn8dboycgy5_-f0tmaEI9i422ScX00Tr/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh