วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

https://drive.google.com/file/d/10m8OrALgyRIO8h72mKfDL0y4C2ygmU0g/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล-วิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

https://drive.google.com/file/d/1Dmb94zduTRqqxHhkJj95KjrxP8WW1FL_/view?usp=sharing

เล่มรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

https://drive.google.com/file/d/1VM-HSWUCeqjDMU74NH3vgXgWtjWfNZfN/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh