แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2565

 

บันทึก ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2565

https://drive.google.com/file/d/1SLnHoUBEN8NFuZ434YCE2HvaK6uoRqo_/view?usp=sharing

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โรงพยาบาลแปลงยาว 2565

https://drive.google.com/file/d/1SobdFpFMO2SCZWZ7PXf0VgLvrd0Lcc5V/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

https://drive.google.com/file/d/1HbY_Bf3bW4EL5JEjTAS8OHJbnyZJN7Tp/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh