ประกาศ เผยแพร่ ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยพื้นที่ใช้สอย ๒๙๕ ตารางเมตร ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 หลัง ตามแบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ ๑๑๐๔๖ + เอกสารเลขที่ ./../๖๕ ในวงเงิน 7,258,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังเอกสารที่แนบท้ายนี้

1.บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง-BOQราคากลาง-27มิ.ย.2566

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1aw1TTyWbUoIJVzzQ_E9_YAFWtCViMhIr/view?usp=sharing

2.แบบ บก 01 -27 มิ.ย.2566

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1kjiMEh0FfqFvM3lIqNDncDmHASkkRbXo/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh