ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา-Solar rooftoop 100 KW

 

1.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2566    ประกาศ ณ วันที่    2566 

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  

2.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  เผยแพร่ TOR คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

   - TOR คุณลักษณะเฉพาะ https://drive.google.com/file/d/1PjtF8tCwqpzoZKI5TpFRvYhDsBNbKJfW/view?usp=sharing

   - บก 06 https://drive.google.com/file/d/1Yb-uabUZZKi_T8d06EJI2hNTGapq5tHj/view?usp=sharing

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

3.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ (ประกาศเชิญชวน)  ประกาศ ณ วันที่    2566

    - ประกาศ และเอกสารประกวดราคา https://drive.google.com/file/d/1dW_m2Iwr6CfmAw5F3B4l_PUZzLIS4fcq/view?usp=sharing

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

7.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกาศ ณ วันที่            2566

    - ประกาศ  https://drive.google.com/file/d/1kNnN9II03Iw1cJgsXyhujxS55hpiTvgk/view?usp=sharing

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

Add comment


Security code
Refresh