ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลแปลงยาว 2565 (MOIT2-13.5) คู่มือแนวทางการจัดโครงการอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรม เพื่อพัฒนาองค์กร (Organization Development) ของโรงพยาบาลแปลงยาว

 

คู่มือแนวทางการจัดโครงการอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (Organization Development) ของโรงพยาบาลแปลงยาว

 

Add comment


Security code
Refresh