ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลแปลงยาว 2565 (MOIT2-11) คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลแปลงยาว

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการให้บริการและการทุจริตฯ

https://drive.google.com/file/d/1IcQAXHlGMRG6Wi_IT1A1o_vSqoQ5Nf3A/view?usp=sharing

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าที่ การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564

https://drive.google.com/file/d/1aHeUVFWQRWzSS_YFHDC1AD3DpGgQOxbl/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh