ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลแปลงยาว 2565 (MOIT2-1.5.13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

https://drive.google.com/file/d/1DafrH37lQ6XSfDx-2WqX5A7nMbwQ2Did/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh