ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนังงานพัสดุ 1 อัตรา

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

3.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา

4.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

5.นักโภชนาการ 1 อัตรา

6.นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

เอกสารเพิ่มเติม

Add comment


Security code
Refresh