ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin human

1.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2567    ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

 - ประกาศ / แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/1nsxBZP-IdyukmKEfasaz7StL3WxpsCPb/view?usp=sharing

2.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  เผยแพร่ ราคากลาง   ประกาศ ณ วันที่        

   - บก 06 

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  

3.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin  human (ประกาศเชิญชวน)  ประกาศ ณ วันที่ 

    - ประกาศ และเอกสารประกวดราคา 

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

4.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 

    - ประกาศ 

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

Add comment


Security code
Refresh