ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 มาตรา 11 โครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย) แบบเลขที่ ๑๑๐๔๖ + เอกสารเลข ข.๗/ ม.ค./๖๕ พื้นที่ใช้สอย ๒๙๕ ตารางเมตร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566มาตรา 11

โครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ  (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย) 

แบบเลขที่ ๑๑๐๔๖ + เอกสารเลข ข.๗/ ม.ค./๖๕  พื้นที่ใช้สอย ๒๙๕ ตารางเมตร

เอกสารแนบ  https://drive.google.com/file/d/1HXaw8bHthrES8uKERAFZYMtURVMxj2yA/view?usp=share_link

Add comment


Security code
Refresh