กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

https://drive.google.com/file/d/1D391BikLx_zmu38V1aF7vpaWcE-U6byb/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh