เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อราคากลาง

 

โรงพยาบาลแปลงยาว จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 1 รายการ เป็นเงินรวม 200,000 บาท จึงขอเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อราคากลาง   ตามหนังสือแจ้งเวียนของสำนักงาน ป.ป.ช.  โดยมีรายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ  ตาราง ปปช.7 สามารถดาวน์โหลดได้ที่

คลิก  https://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWMGpfTjdNWU9QalE

Add comment


Security code
Refresh