ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดกระมรวงสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงพยาบาลที่พัมนามาจากสถานีอนามัย และโรงพยาบาลสาขาตั้งแต่ พ.ศ.2521 สถานีอนามัยตำบลวังเย็น กิ่งอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณปี 2521 ทำการก่อสร้าง บนที่ดินสาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ 3 ไร่ เปิดดำเนินการกิจการในฐานะสถานีอนามัยตำบลวังเย็น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2521 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ 2 คน