เผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (72.12.14.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด  ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราลงวันที่ 2 พย 2559 เรื่องประกาศเชิญชวน หน้า 1  หน้า 2  และประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราลงวันที่ 4 พย 2559 เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน หน้า 1 หน้า 2

                                                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                   จังหวัดฉะเชิงเทรา

Add comment


Security code
Refresh