แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ ของโรงพยาบาลแปลงยาว

1.หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ

https://drive.google.com/file/d/1QoK7Z0asplK_ZNzeJgl_FhY__tv3tpMk/view?usp=sharing

2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

 https://drive.google.com/file/d/1KiGeYBZBmfcgC7qlpKk_rVSnQuZZFv7f/view?usp=sharing

3.ประกาศโรงพยาบาลแปลงยาว ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2564 เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์และวัสดุสำนักงาน ของโรงพยาบาลแปลงยาว

https://drive.google.com/file/d/1Yv2cJrJDqAWUv0uUzA1WggTDkBTHvWTr/view?usp=sharing

4.ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1d4r7Yp-psAOUOlUUiP3-1zURMHWZ7prN/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh