ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลแปลงยาว ปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลแปลงยาว ปีงบประมาณ 2565

ดาวโหลด ข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1sxVjfelDl9FE3NFibrNImVCVCTHZmehr/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh