เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง ปปช7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 15 รายการ

  ด้วย  โรงพยาบาลแปลงยาว  มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 15 รายการ  มีรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWcmFjc2tnXzBzSHc และhttps://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWazMzQ0lnaTJKcm8

Add comment


Security code
Refresh