เผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลแปลงยาว

 

         ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง  เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลแปลงยาว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (72.12.14.03) จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

        ในการนี้  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงได้นำร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่  เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์

 

         ของ www.plaengyaohosp.com หรือ www.gprocurement.go.th   ดาวน์โหลด ร่างประกาศ 2 ร่างเอกสารประกวดราคา 1 2 3 4 6 7 9 10

 

        จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                              ประกาศร่าง ณ วันที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

                                                                   

                                                                               จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Add comment


Security code
Refresh