ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาซักผ้าเปื้อนฯ เป็นเวลา 9 เดือน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประกาศเผยราคากลางงานจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยบาลแปลงยาว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดhttps://drive.google.com/open?id=1tKhI0gEBc7Qy0Z7iCo5gKiLwl9jAMS_n

Add comment


Security code
Refresh