ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ เป็นเวลา 9 เดือน

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประกาศเผยราคากลางงานจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยบาลแปลงยาว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดhttps://drive.google.com/open?id=13NPuMV42HNeNwB9Iw0W9H4Gm_wRKb13E

 

Add comment


Security code
Refresh