ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน  ๓๐  เตียง                 เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๕๙๒  ตารางเมตร  โรงพยาบาลแปลงยาว ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  1  หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศราคากลางของการก่อสร้าง  ในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  8,241,300.-  บาท (แปดล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 

Add comment


Security code
Refresh