ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

โรงพยาบาลแปลงยาว ขอเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา มีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบ  https://drive.google.com/open?id=1UvK57crnC7XFjRVSHTxX3ORg_pquanw9

Add comment


Security code
Refresh