ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลแปลงยาว 2565 (MOIT2-1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์  กระทรวงสาธารณสุข

http://dmsic.moph.go.th/index/newslist/4/0

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

https://chachoengsao.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

 http://www.oic.go.th/INFOCENTER4/475/

 

Add comment


Security code
Refresh