ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลแปลงยาว 2565 (MOIT2-1.5.7) คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

https://drive.google.com/file/d/1uxN3xz5V4d7XI8hF5AAi7Vcsp5gHwDx0/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh