อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

แผนโครงการ 2564

https://drive.google.com/file/d/1JA3Az7DXmJjYFIgTARm23Yb-grbnKW55/view?usp=sharing

ขออนุมัติโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย ผลประโยชน์ฯ

https://drive.google.com/file/d/1sF9PdJJLKNqVq-95O1dOut5xSuXMdTwh/view?usp=sharing

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย ผลประโยชน์ฯ

https://drive.google.com/file/d/1rKhWxY0dOxfQ-L3E2A55hsNHMd_fdJ9o/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh