แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ

แพทย์หญิงทิพวรรณ   ไชยประการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว