2565-2.jpg

ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง
1.นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) 1 อัตรา
2.พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
3.พนักงานเปล 1 อัตรา

เอกสารเพิ่มเติม