รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

1.พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา

3.พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา

เอกสารเพิ่มเติม