ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว

               โรงพยาบาลแปลงยาว ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดงานจ้างเหมาซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 เป็นเวลา 10 เดือน  

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

1. ปปช7 https://drive.google.com/open?id=1BHifnw3H_zOmZ5CY1pDSlBXMJljV0mb6

2. ราคากลาง https://drive.google.com/open?id=1eqORS4OlrNO5_FBFBTyetUvTTV3GgMaK

3. รายละเอียดของงาน https://drive.google.com/open?id=1PBMSwW1h-Y17KkJomujbH8WVi15JBj51

Add comment


Security code
Refresh