รายงานการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

 

ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแปลงยาว  ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  รายงานการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) โรงพยาบาลแปลงยาว

 

มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  ดาวน์โหลด คลิก รายงาน

 

Add comment


Security code
Refresh