ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)

 

 


         ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแปลงยาว  ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  ดาวน์โหลด คลิก รายงาน

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  ดาวน์โหลด คลิก รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh