ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

ดาวน์โหลด คลิก ประกาศ

 

Add comment


Security code
Refresh