แผนงบลงทุน (ค่าเสื่อม) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

1-บันทึกขอเผยแพร่แจ้งอนุมัติแผนงบลงทุนค่าเสื่อม และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน คตง.) ประจำปี 2565

https://drive.google.com/file/d/17EAZySzgEPeE4urqNYnQmLaceJHC93jN/view?usp=sharing

2-หนังสือแจ้งอนุมัติแผน การบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ว 1823 ลว 24 ธค 2564

https://drive.google.com/file/d/1HYvDtVNiO4XX42sZGXLiV4lq-8KqYXwI/view?usp=sharing

3-รายละเอียดแจ้งอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1HXvbqBWEoON6fIwcayW3Iyd33xhdCY9K/view?usp=sharing

4-แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 (แผน คตง)

https://drive.google.com/file/d/1l8jUuiEkgNdJbVuXtpMmqVYpKXVrPT5A/view?usp=sharing

5-แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/13jSVIINzD9a4YBLgdHe-T9qf9sD5C9y6/view?usp=sharing

6-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (มาตรา 11) งบลงทุน(ค่าเสื่อม) -ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถ4ประตู

https://drive.google.com/file/d/19KA74eelAXGml5XNaRQWB7pBOgRZAOwA/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh