รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (งบลงทุน และงบดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1sNRPuU7nHsGzBdqskr4ZdqKLbpFoN-22/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh