สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565-ไตรมาสที่ 1 (แบบ สขร.1) รอบเดือน พฤศจิกายน 2564

 

บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) รอบเดือน พฤศจิกายน 2564

https://drive.google.com/file/d/1TL-eZw0jwqDJ1KCxMvmViA9wygCWHvVm/view?usp=sharing

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) รอบเดือน พฤศจิกายน 2564

https://drive.google.com/file/d/11YuqF5jmLFLrH1QP-WSq2kifpE9HexUI/view?usp=sharing

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564-ยาและวัสดุเภสัชกรรม

https://drive.google.com/file/d/15wEZ5_oPcVk-prYNMB-_rw7CMcYPjC8w/view?usp=sharing

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564-วัสดุทั่วไป

https://drive.google.com/file/d/1qb8iXV6Uf0KF9FRqIbCSDG4Rpk01YuXr/view?usp=sharing

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564-วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

https://drive.google.com/file/d/1WKqkqyYkELNnfx2kvrt8M-SrZdCm1ssF/view?usp=sharing

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564-วัสดุทันตกรรม

https://drive.google.com/file/d/1leDk8PifdoAOn7H44ujkyLSRF79L4KXp/view?usp=sharing

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564-ครุภัณฑ์การแพทย์

https://drive.google.com/file/d/1Mx571EFl1wf9xTtJulZGCbzFXOPCyk-C/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh