ประกาศเผยแพ่รแผน ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ

 

ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

ประกาศ ณ วันที่   13     ธันวาคม  ๒๕๖๐

 

                  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลด คลิก ประกาศแผน 8 รายการ

                                                          ดาวน์โหลด คลิก แผน 8 รายการ

                                                          ดาวน์โหลด คลิก รายละเอียดแนบประกาศแผน 8 รายการ

Add comment


Security code
Refresh