ประกาศ ราคากลางงานจ้างเหมาซักผ้าเปื้อน 8 เดือน

ด้วย โรงพยาบาลแปลงยาว ประสงค์จะจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว เป็นเวลา 8 เดือน

จึงประกาศราคากลางให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ คลิก

 

Add comment


Security code
Refresh