ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564-ไตรมาสที่ 3 -ชุดที่ 1

 

EB4-3-1-1-ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส3  เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564-ชุดที่ 1-วงเงิน5,000ขึ้นไป

https://drive.google.com/file/d/1kLcnSkMhK5dZ0wVdv3PnhO9bubrKYluR/view?usp=sharing

EB4-3-1-2-ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส3  เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564-ชุดที่ 1-วงเงิน5,000ขึ้นไป

https://drive.google.com/file/d/11nd7gxXTf5sqUIbwFPRisQIkQaxEDL33/view?usp=sharing

EB4-3-1-3-ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส3  เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564-ชุดที่ 1-วงเงิน5,000ขึ้นไปhttps://drive.google.com/file/d/1CzLpyhI11ZZD8uEYYAzdW1Wndip1SWZz/view?usp=sharing

EB4-3-1-4-ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส3  เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564-ชุดที่ 1-วงเงิน5,000ขึ้นไปhttps://drive.google.com/file/d/14nBqsW5QEKU4Szz5GMm2fE7S3whEApKB/view?usp=sharing

EB4-3-1-5-ชุดใบสำคัญจ่าย ไตรมาส3  เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564-ชุดที่ 1-วงเงิน5,000ขึ้นไป

https://drive.google.com/file/d/1XIcrwhJQVhEjte4xIXbBs9YXGCvkGeke/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh