รานงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 งบลงทุน ไตรมาส 3

EB4-2-1-1รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ไตรมาส3 https://drive.google.com/file/d/1okoOGYYWSmCFJb5FGJrKb37zjNVjdIfu/view?usp=sharing 

EB4-2-1-2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 งบลงทุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ไตรมาส3 https://drive.google.com/file/d/1n_WCMjXIjmXNJGRZj2UpAhOS6Z_9HcSE/view?usp=sharing

EB4-2-1-3รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 งบลงทุน (พ.ร.ก.เงินกู้ COVID-19) ไตรมาส3 https://drive.google.com/file/d/1C95yfhaIdAIPo9CDfUgHNztHihPuQW0P/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh