บันทึกขอเผยแพร่-หนังสือศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

บันทึกขออนุญาต https://drive.google.com/file/d/1Euz7fP4NwZOLMalEllW1SDD75ENx2mM-/view?usp=sharing

หนังสือคำสั่ง https://drive.google.com/file/d/18WMgOsCNawBGJXWWz2nZIqe1AbYOHS7Z/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh