ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง


จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน  ๓๐  เตียง                 เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๕๙๒  ตารางเมตร  โรงพยาบาลแปลงยาว ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  1  หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศราคากลางของการก่อสร้าง  ในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  8,241,300.-  บาท (แปดล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้สนใจ  https://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWYTczcURuVUVRWEU https://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWbmtCSTI1cUwwUE0 https://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWUGpTZTMtWlVvN28 https://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWTzlReERQOWhEM0k https://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWWGdVWXQ4T2RwV2c https://drive.google.com/open?id=0BzEUimkkrEDWZUFBMjlLeC1ycWc

Add comment


Security code
Refresh