ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2563-รถพยาบาล (รถตู้)

โรงพยาบาลแปลงยาว ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 จึงขอเผยแพร่ประกาศ  มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1dv_qFIT38btkEPEma70AXC5aDN1ug6Y5

Add comment


Security code
Refresh