ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดปี2563 เป็นเวลา 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลแปลงยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พื้นที่รวม 6,640 ตารางเมตร เป็นเวลา 11 เดือน ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  คลิก 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Add comment


Security code
Refresh