ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

              ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  จำนวน ๑ คัน นั้น

            โรงพยาบาลแปลงยาว ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้   คลิก

          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562

Add comment


Security code
Refresh