ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาซักผ้าเปื้อนฯ ปีงบประมาณ 2563 เป็นเวลา 12 เดือน

โรงพยาบาลแปลงยาว  มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเวลา 12 เดือน ประมาณการปริมาณผ้าที่จะส่งซักจำนวน  52,200 กิโลกรัมต่อปี โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บริการผู้ป่วย

              สามารถดูรายละเอียดได้โดย คลิก

              จึงประกาศเผยแพร่ราคากลางให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Add comment


Security code
Refresh