ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปี 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปี 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลแปลงยาว

ดาวน์โหลด