พิธียกเสาเอก อาคารผู้ป่วยใน (30 เตียง)

พ.ญ.ทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาวเป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารผู้ป่วยใน (30 เตียง)