ปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันสู่ธรรมชาติ ครั้งแรกในโลก

ปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันสู่ธรรมชาติ ครั้งแรกในโลก

ไทยและผู้แทนนานาชาติร่วมปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันสู่ธรรมชาติครั้งแรกในโลก หวังลดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ยืนยันไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาติดตามผลอีก 3 เดือนผู้แทนนานาชาติ 15 ประเทศร่วมพิธีปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ทดลองนำร่องที่ โรงเรียนบ้านหนองสทิต อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยยุงลายที่นำมาปล่อยได้พัฒนาสายพันธุ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการทำหมันยุง 2 ขั้นตอน คือฉีดเชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ และฉายรังสีปริมาณอ่อน เมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงลายบ้านตัวเมียจะไข่ฝ่อเป็นหมัน ลดจำนวนยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิด และยืนยันไม่ใช่ยุงตัดต่อพันธุกรรม จึงไม่มีผลกระทบกับคนและสิ่งแวดล้อม พร้อมได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนปล่อยยุงแล้วสำหรับยุงลายตัวผู้ที่ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจะกินน้ำหวานไม่กินเลือด จะตายใน 2-3 สัปดาห์ ใช้เวลา 3 เดือน เพื่อประเมินผล 

 

 แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแปลงยาว เข้าร่วมกิจกรรม “Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” พร้อมรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกันไวรัสโคโรนา และการใช้หน้ากากอนามัย ...
โรงพยาบาลแปลงยาวได้จัดการทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ2563 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่6 ส่งเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน ดำเนินการ ทดสอบ ...
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น       นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว โดยมี นางสุนันทา ชนะวรรณ์ ...
วันที่  23 สิงหาคม  2561  เวลา 8.30  น                 โรงพยาบาลแปลงยาวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแปลงยาว ปีงบประมาณ2561 ระหว่าง วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โดยแพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ ...
          สไลด์นิเทศงานรอบที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 Download    
วันที่18 เมษายน 2561 เวลา 8.00 น. แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาวได้เปิดการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอแปลงยาวเข้าร่วมอบรมโดยแบ่งเป็น3รุ่น ...
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น         แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า เครือข่ายสุขภาพ อำเภอแปลงยาว ปี2561  และได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย ...