ปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันสู่ธรรมชาติ ครั้งแรกในโลก

ปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันสู่ธรรมชาติ ครั้งแรกในโลก

ไทยและผู้แทนนานาชาติร่วมปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันสู่ธรรมชาติครั้งแรกในโลก หวังลดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ยืนยันไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาติดตามผลอีก 3 เดือนผู้แทนนานาชาติ 15 ประเทศร่วมพิธีปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ทดลองนำร่องที่ โรงเรียนบ้านหนองสทิต อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยยุงลายที่นำมาปล่อยได้พัฒนาสายพันธุ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการทำหมันยุง 2 ขั้นตอน คือฉีดเชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ และฉายรังสีปริมาณอ่อน เมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงลายบ้านตัวเมียจะไข่ฝ่อเป็นหมัน ลดจำนวนยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิด และยืนยันไม่ใช่ยุงตัดต่อพันธุกรรม จึงไม่มีผลกระทบกับคนและสิ่งแวดล้อม พร้อมได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนปล่อยยุงแล้วสำหรับยุงลายตัวผู้ที่ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจะกินน้ำหวานไม่กินเลือด จะตายใน 2-3 สัปดาห์ ใช้เวลา 3 เดือน เพื่อประเมินผล